UAB KAUNO ARENA“ PRIVATUMO POLITIKA

ŠIOJE PRIVATUMO POLITIKOJE PATEIKIAME JUMS SVARBIĄ INFORMACIJĄ APIE TAI, KOKIAIS BŪDAIS RENKAME, KOKIAIS TIKSLAIS NAUDOJAME IR KAIP SAUGOME JŪSŲ ASMENINĘ INFORMACIJĄ.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019.10.01

UAB „Kauno arena“, 302505310, buveinės adresas: Karaliaus Mindaugo pr. 50 (toliau tekste vadinama – Arena) vertina ir saugo Jūsų pateikiamų ir/ar gaunamų duomenų privatumą, todėl ši Privatumo politika (toliau tekste vadinama – Politika) skirta informuoti apie Arenos valdomame tinklalapyje www.zalgirioarena.lt (toliau tekste vadinama – Interneto svetainė), Arenos buveinėje „Žalgirio“ arenoje arba kitais informuotais būdais renkamos, naudojamos ir saugomos Jūsų asmens duomenų informacijos tvarkymo sąlygas ir tvarkas.

Šioje Politikoje pateikta informacija parengta vadovaujantis Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroniniu ryšių įstatymu ir kitų susijusių aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

Arena pasilieka teisę bet kada atnaujinti ir/ar pakeisti šią Politiką. Atnaujinta ir/ar pakeista Politika įsigalioja nuo jos paskelbimo Interneto svetainėje dienos, atsižvelgiant į tai Jums yra rekomenduojama periodiškai patikrinti Politiką, atkreipiant dėmesį į informacijos atnaujinimo datą, kurią pateikiame Politikos teksto viršuje.

Pabrėžiame, kad Arena nėra laikoma Asmens duomenų valdytoja ar tvarkytoja tais atvejais, kai renginys yra organizuojamas ne pačios Arenos, o renginių organizatorių, privačių įmonių ir/ar asmenų. Tokiais atvejais visada rekomenduojame susipažinti su oficialaus renginio organizatoriaus pateikiama Privatumo politika.

AR MAN SKIRTA IR REIKALINGA ŠI POLITIKA?

Šioje Politikoje pateikiame Jums svarbią informaciją su kuria rekomenduojame atidžiai susipažinti, ypač prieš atliekant bet kokius aktyvius veiksmus Internetinėje svetainėje, nes jie gali būti susiję su tuo kaip Arena renka, naudoja ir saugo Jūsų asmeninę informaciją, kuri gali būti panaudota Jūsų tapatybei nustatyti (toliau tekste vadinama – Asmens duomenys). Asmens duomenys Arenai gali tapti žinomi ir saugomi elektroniniu ar kitu būdu, kai Jūs pavyzdžiui atliekate nors vieną iš žemiau išvardintų aktyvių veiksmų:

 1. Apsilankėte mūsų Internetinėje svetainėje ir atlikote aktyvius veiksmus t. y. užpildėte užklausos formą, susisiekėte su paslaugas teikiančiu departamentu ir/arba darbuotoju, užsisakėte naujienlaiškį;
 2. Užsisakėte Interneto svetainėje teikiamas paslaugas ir/ar prekes;
 3. Atlikote aktyvius Arenos socialinių tinklų veiksmus t. y. parašėte žinutę, palikote atsiliepimą ir/arba komentarą ir t. t.;
 4. Sutikote gauti Arenos tiesioginės rinkodaros pranešimus;
 5. Dalyvavote Arenos viktorinose, žaidimuose, akcijose;
 6. Pateikėte kandidato formą dalyvauti Arenos laisvų darbo pozicijų atrankose;
 7. Pateikėte atsiliepimą, prašymo/skundo formą;
 8. Lankėtės „Žalgirio“ arenos teritorijoje, „Žalgirio“ arenos viduje ir/ar kitose priklausančiose patalpose;
 9. Sudarėte sutartį su Arena.

KOKIE MANO ASMENS DUOMENYS GALI BŪTI RENKAMI?  

Arena atsižvelgiant į asmens duomenų rinkimo tikslus gali rinkti, naudoti ir saugoti skirtingus Jūsų asmens duomenis, kurie gali identifikuoti Jūsų asmens tapatybę. Žemiau pateikiame išsamią lentelę, kurioje nurodome kokiu tikslu, kokią informaciją, kiek laiko ir kokiu pagrindu saugome Jūsų asmens duomenis. Prašome atidžiai peržiūrėti šią lentelę, kurioje pateikta pagrindinė Jūsų Asmens duomenų saugojimo informacija:

DUOMENŲ RINKIMO IR SAUGOJIMO INFORMACINĖ LENTELĖ

Atvejis, kada gali būti tvarkomi Jūsų duomenysAsmens duomenų tvarkymo tikslasTvarkomi asmens duomenysAsmens duomenų saugojimo terminasTeisinis pagrindas
Raštu/telefonu pateikėte užklausą, prašymą ar skundąIšnagrinėti Jūsų užklausas, prašymus ar skundusVardas ir pavardė, elektroninis paštas, tel. numeris, adresas, užklausa, prašymas ar skundas, informacija susijusi su pateikta užklausa, prašymu ar skundu1 metai nuo pateikimo datosTeisėtas interesas (GDPR 6 str. 1 d. f.)
Pirkote Arenos teikiamas prekes ir/ar paslaugasPrekių/paslaugų pardavimas ir administravimasVardas ir pavardė, el. paštas, tel. numeris, sąskaitos numeris, mokėta suma, prekė/paslauga, pirkimų istorija, sveikatos duomenys (jeigu perkami bilietai į neįgaliųjų vietos ir/arba prašomas darbuotojų asistavimas)3 metai nuo paskutinio pirkimo datosSutartis GDPR 6 str. 1 d. b.)
Atlikote aktyvius veiksmus Arenos socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Linkedin)Arenos asmeninių socialinių paskyrų administravimasVartotojo vardas, įrašo komentarai, įrašo pasidalinimai, informacija apie paspaudimus „patinka“ ir „sekti“ Bendrovės socialinio tinklo paskyroje, informacija apie reakcijas prie įrašų, nuotrauka, žinutė, žinutės gavimo laikas, žinutės turinys, žinutės priedai, atsakymas į žinutę, atsakymo į žinutę pateikimo laikas, informacija apie dalyvavimą Bendrovės renginiuose, informacija apie Bendrovės įvertinimą, ir visa kita galima informacija pateikta Duomenų subjektoNeribotasSutikimas (GDPR 6 str. 1 d. a.)
Sutikote gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus ir/ar naujienlaiškiusPateikti Duomenų subjektui tiesioginės rinkodaros pasiūlymusVardas, pavardė, el. pašto adresas, informacija ar buvo atidarytas nusiųstas elektroninis laiškas, kokios aktyvios nuorodos buvo paspaustos ir kiti statistiniai duomenys10 metų nuo sutikimo datosSutikimas (GDPR 6 str. 1 d. a.)
Pirkdami prekes ir/ar paslaugas neprieštaravote, gauti rinkodaros pranešimusPateikti Duomenų subjektui tiesioginės rinkodaros pasiūlymusVardas, pavardė, el. pašto adresas, pirkimo istorija, informacija ar buvo atidarytas nusiųstas elektroninis laiškas, kokios aktyvios nuorodos buvo paspaustos10 metų nuo sutikimo datosSutikimas (GDPR 6 str. 1 d. a.)
Pateikėte kandidato formą (CV) dėl skelbiamos darbo vietos pozicijosĮsidarbinimo/ įdarbinimoVardas ir pavardė, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietė, išsilavinimas, pageidaujamas darbas, gyvenimo aprašymo gavimo data, asmeninės savybės, darbo patirtis, paskutinė darbovietė, darbo stažas darbovietėje užimtos pareigos, kita darbo patirtis, kalba, užsienio kalbų mokėjimas, skaitymo, rašymo, kalbėjimo lygiai, gebėjimas dirbti kompiuterio programomis, kiti duomenys ir motyvai, pageidaujamas atlyginimas) ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu6 mėnesiai po atrankos pabaigosSutartis GDPR 6 str. 1 d. b.)
Pateikėte gyvenimo aprašymo formą (CV) kai nėra skelbiamas viešas darbo skelbimasGautos informacijos sutvarkymoVardas ir pavardė, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietė, išsilavinimas, pageidaujamas darbas, gyvenimo aprašymo gavimo data, asmeninės savybės, darbo patirtis, paskutinė darbovietė, darbo stažas darbovietėje užimtos pareigos, kita darbo patirtis, kalba, užsienio kalbų mokėjimas, skaitymo, rašymo, kalbėjimo lygiai, gebėjimas dirbti kompiuterio programomis, kiti duomenys ir motyvai, pageidaujamas atlyginimas) ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu30 k. dienų nuo gyvenimo aprašymo (CV) gavimo dienosSutikimas (GDPR 6 str. 1 d. a.)
Dalyvavote žaidimuose, akcijose, viktorinose (socialinėse erdvėse ir/arba „Žalgirio“ arenoje renginių metu)Arenos pramoginių užsiėmimų organizavimo ir administravimoVardas, pavardė, įrašo komentarai, įrašo pasidalinimai, informacija apie paspaudimus „patinka“ ir „sekti“ Arenos socialinio tinklo paskyroje, informacija apie reakcijas prie įrašų, nuotrauka, žinutė, žinutės gavimo laikas, žinutės turinys, žinutės priedai, atsakymas į žinutę, atsakymo į žinutę pateikimo laikas, informacija apie dalyvavimą Arenos renginiuose, informacija apie Arenos įvertinimą, nuotraukos ar video įrašai – jei jie yra skirti konkursui kaip viena iš dalyvavimo sąlygų1 metai po laimėtojo paskelbimo datosSutikimas (GDPR 6 str. 1 d. a.)
Patekote į „Žalgirio” areną, pagal išankstinį lankytojų sąrašąLankytojų prieigų administravimasVardas, pavardė, organizacija kurią asmuo atstovauja, renginys ir renginio data, parašas30 k. dienų nuo lankymosi datosSutartis GDPR 6 str. 1 d. b.)
Patekote į „Žalgirio“ areną per apsaugos kontrolės postąLankytojų/svečių/darbuotojų/partnerių/ ir kitų asmenų prieigų administravimasVardas, pavardė, parašas, data30 k. dienų nuo lankymosi datosTeisėtas interesas (GDPR 6 str. 1 d. f.)
Lankėtės filmuojamose „Žalgirio” arenos vietose ir/ar jos teritorijos vietoseTeritorijos, patalpų, asmenų saugumo užtikrinimasAtvaizdas, lankymosi/buvimo vieta, elgesys, asmeninis turtas, laikas, ir dataIki 60 k. dienų. Išskyrus atvejus, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas nusižengimas, darbo drausmės pažeidimas, daroma nusikalstama veika ar kiti neteisėti veiksmai (iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos).Teisėtas interesas (GDPR 6 str. 1 d. f.)
Renginio metu buvote fotografuojamas ir/ar filmuojamas ir medžiaga buvo paviešintaVisuomenės informavimasAtvaizdas matomas fotografijoje, atvaizdas ir/ar garso įrašas video medžiagoje, renginys, renginio data5 metai nuo paviešinimo datosTeisėtas interesas (GDPR 6 str. 1 d. f.)
Esate Arenos paslaugų/prekių tiekėjas, verslo partneris, kontaktinis atstovaujamos įmonės asmuoVerslo santykių administravimasInformacija kuri pateikiama sudarant sutartį, įskaitant kontaktinę informaciją vardas, pavardė, el. paštas, tel. numeris, adresas, vizitinė kortelė, kontrahentų duomenys. Taip pat informacija apie rinkodaros pasirinkimus ir naujienlaiškius5 metai nuo paskutinio pirkimo/paslaugos užsakymo datosSutartis GDPR 6 str. 1 d. b.)

 

AR PRIVALAU JUMS PATEIKTI SAVO ASMENINĘ INFORMACIJĄ?

Arena renka Jūsų Asmens duomenis tik tuo tikslu, kad operatyviai ir tinkamai reaguoti į Jūsų kaip kliento/vartotojo užklausas, prašymus, skundus ir/arba kitus aktyvius veiksmus ir tik tam, kad suteikti Jums geriausią aptarnavimo ir teikiamų paslaugų kokybę. Jums nepateikus informacijos ir/arba ją pateikus su klaidomis Arena negalės suteikti paslaugų, tinkamai sureaguoti į Jūsų užklausas, prašymus, skundus ir/arba kitus reikalavimus, kurie reikalauja Arenos veikimo.

Jūs pateikdami savo asmens duomenis, esate informuoti, kad Arena juos rinks, kaups, sistemins, naudos ir tvarkys šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

Jūs pateikdami savo asmens duomenis turite įsitikinti, kad pateikiami duomenis būtų tikslūs ir teisingi. Arena jokiu atveju nebus atsakinga už žalą/nuostolius, Jums ar tretiesiems asmenims atsiradusią dėl Jūsų pateiktų netikslių ir/ar neteisingų duomenų.

KIEK LAIKO SAUGOTE MANO ASMENINIUS DUOMENIS?

Arena saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai. Išsami informacija apie galimus tvarkymo tikslus ir tais tikslais gautų asmens duomenų saugojimo terminus yra pateikiama – Duomenų rinkimo ir saugojimo informacinėje lentelėje.

Nebereikalingi asmens duomenys ir/ar duomenys kuriems yra suėjęs saugojimo terminas yra sunaikinami ir/ar negrįžtamai ištrinami.

Arena įsipareigoja imtis visų galimų techninių ir administracinių priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų sunaikinami ir/ar ištrinami tikslingai, sąžiningai ir neprieštarautų teisės aktuose nustatytų terminų reikalavimų.

AR LANKYDAMASIS „ŽALGIRIO“ ARENOJE AR JOS TERITORIJOJE ESU FILMUOJAMAS?

Siekiant apsaugoti Jūsų, kitų lankytojų bei darbuotojų saugumą bei siekiant apsaugoti Arenos turto saugumą ir užfiksuoti bei išlaikyti incidentų įrodymus t. y. turto sugadinimo, vagysčių, neteisėtų veiksmų, darbuotojų susižalojimo atvejų, nelaimingų atsitikimų ir pan. Arena „Žalgirio“ arenoje ir jos teritorijoje  vykdo nuolatinį vaizdo stebėjimą. Vykdant vaizdo stebėjimą Arena renka, tvarko ir saugo Jūsų Asmens duomenis, pagal Duomenų rinkimo ir saugojimo informacinėje lentelėje pateikiamą informaciją.

AR LANKYDAMASIS „ŽALGIRIO“ ARENOJE VYKSTANČIOSE RENGINIUOSE GALIU BŪTI NUFOTOGRAFUOTAS/ NUFILMUOTAS?

Svarbu pabrėžti, kad nepaisant to, kad renginys vyksta Arenos buveinėje t. y. „Žalgirio“ arenoje, dauguma atvejų renginys nėra organizuojamas pačios Arenos, o renginių organizatorių,  privačių įmonių ir/ar asmenų. Tokiu atveju visada rekomenduojame pasidomėti, kas yra renginio organizatorius ir pasidomėti jų taikoma privatumo politika, kurioje turėtų būti pateikta informacija apie Jūsų galimą fotografavimą, filmavimą ir tokios medžiagos naudojimą.

Arena vykstančių masinių renginių metu ir/ar savo organizuojamuose renginiuose gali fotografuoti ir filmuoti ir dėl šių veiksmų Jūsų atvaizdas gali būti užfiksuotas fotonuotraukose ir/ar vaizdo įrašuose, kuriuos Arena gali naudoti tik visuomenės informavimo tikslais, pranešant visuomenei apie vykstančius ir/ar vykusius renginius. Arena įsipareigoja tokių nuotraukų naudojimu nepažeisti Jūsų garbės ir orumo bei publikuoti jas tik Arenos socialinės žiniasklaidos paskyrose ir Interneto svetainėje. Arenos organizuojamų renginių ir/ar masinių renginių  fotonuotraukų ir video medžiagos rinkimas, tvarkymas ir saugojimas yra atliekamas, pagal Duomenų rinkimo ir saugojimo informacinėje lentelėje pateikiamą informaciją.

Informuojame, kad žiniasklaidos atstovai gali publikuoti Jūsų nuotraukas tik laikydamiesi jiems taikomų įstatymų reikalavimų. Arena nekontroliuoja ir neatsako už žiniasklaidos atstovų veiksmus.

AR MANO PATEIKIAMI DUOMENYS ARENAI YRA SAUGŪS?

Arena Jūsų Asmens duomenis tvarko atsakingai ir saugiai, atsižvelgiant į Arenos direktoriaus patvirtintas „Asmens duomenų tvarkymo taisykles“ bei technines ir organizacines priemones skirtas apsaugoti Jūsų Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, ar bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Arena vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

 1. Asmens duomenis renka tik apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 2. Asmens duomenis tvarko sąžiningai ir tik pagal pirminę paskirtį;
 3. Asmens duomenis saugo ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;
 4. Asmens duomenų tvarkymo darbus paskiria atlikti tik darbuotojus, kuriems yra suteikta tokia teisė;
 5. Asmens duomenis tvarko tik naudojantis protingomis techninėmis ir administracinėmis priemonėmis;
 6. Asmens duomenis atskleidžia trečiosioms šalims tik esant teisiniam pagrindui;
 7. Apie užfiksuotą ar numanomą Asmens duomenų pažeidimą informuoja Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją;
 8. Atlieka periodinį darbuotojų žinių gilinimą Asmens duomenų tvarkymo klausimu.

KAIP MANO DUOMENYS TVARKOMI TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS?

Arena Jums gali siųsti reklaminius pranešimus, prekių ir/ar paslaugų pasiūlymus, naujienlaiškius ar kitus Jums naudingus pasiūlymus, tik tuo atveju jeigu Jūs esate ne jaunesni kaip 14 metų amžiaus ir pildydami atitinkamas anketas ir/ar užklausas suteikėte tokią teisę, aiškiai pateikiant savo sutikimą atliekant prašomus aktyvius veiksmus, tokius kaip varnelės pažymėjimas, raštiškas sutikimas, el. pašto pateikimas. Taip pat Arena gali teikti Jums rinkodaros pasiūlymus, kurių tvarkymo tikslas suderinimas su tikslais dėl kurių buvo gauti Jūsų asmens duomenys ir Jūs neprieštaravote, kad pateikti Asmens duomenys būtų vėliau naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.

Rinkodaros tikslais Jūsų renkami asmens duomenys ir jų saugojimo trukmė yra nurodoma Duomenų rinkimo ir saugojimo informacinėje lentelėje.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti užsakytas tiesioginės rinkodaros paslaugas ir nebegauti pasiūlymų bei naujienų pranešimų. Atsisakyti tokių paslaugų Jūs galite bet kokiu metu naujienlaiškio apačioje paspaudę atitinkamą paslaugų atšaukimo nuorodą arba susisiekdami su mumis el. paštu privatumas@zalgirioarena.lt.

KAM ARENA GALI ATSKLEISTI MANO ASMENS  DUOMENIS?

Arena Jūsų asmens duomenis gali atskleisti siekiant apginti savo  teises ir interesus ir/arba suteikti reikalaujamą informaciją teismui, teisėsaugos įstaigoms ir valstybės institucijoms tik tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai.

Arena taip pat gali atskleisti Asmens duomenis kitoms įmonėms/įstaigoms siekiant įvykdyti paslaugų teikimą ir/ar sutarties įsipareigojimus, tik tokia apimtimi kiek tai yra būtina atitinkamoms paslaugoms suteikti, kaip pvz. IT sistemų administravimas, buhalterinė apskaita, audito atlikimas.

AR GALI KITOS ĮMONĖS RINKTI MANO ASMENS DUOMENIS?

Internetinėje svetainėje gali būti pateikiama trečiųjų šalių (kitų įmonių) reklama ir/ar nuoroda į kitas Interneto svetaines. Trečiosios šalys yra tiesiogiai atsakingos už pateikiamos reklamos turinį ir privalo užtikrinti, kad ji atitiktų visus taikomus įstatymus bei norminius teisės aktus. Arena nėra atsakinga už trečių šalių Interneto svetainių turinį ar jų naudojamas privatumo užtikrinimo priemones. Paspaudus aktyvią nuorodą iš Arenos Internetinės svetainės į kitas Internetines svetaines, Jums rekomenduojama susipažinti su atitinkamos svetainės privatumo politika prieš atliekant, bet kokius aktyvius veiksmus.

Arenoje gali būti vykdomi konkursai, viktorinos ir akcijos, kurios vykdomos kitų organizacijų, įmonių ir/ar fizinių asmenų, kurių metu gali būti renkami Jūsų Asmens duomenys. Arena nėra atsakinga už tokių trečių šalių naudojamas Asmens duomenų privatumo užtikrinimo priemones, todėl rekomenduojama prieš atliekant bet kokius aktyvius veiksmus susipažinti su pateikiama informacija apie jų taikomą privatumo politiką.

KOKIAS SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS PRIEMONES NAUDOJA ARENA?

Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant  pranešimus, laukelių „Like“; „Follow“ ir pan. naudojimą bei kitą komunikaciją), kontroliuoja atitinkamo socialinio tinklo valdytojas. Arena turi ir administruoja paskyras žemiau išvardintose socialinės žiniasklaidos priemonėse. Rekomenduojame Jums perskaityti šių trečiųjų šalių privatumo politikas ir tiesiogiai susisiekti su socialinių tinklų paslaugų teikėjais, kilus klausimams dėl asmens duomenų tvarkymo:

„Facebook“ – /žalgirioarena, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.facebook.com/policy.php
„Instagram“ – @zalgirioarena, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://help.instagram.com/402411646841720
„YouTube“ – /ZalgirioArena, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
„Twitter“ – @zalgirioarena, kurio privatumo politika yra pateikia adresu https://twitter.com/en/privacy
„LinkedIn“ – @zalgirioarena, kurio privatumo politika yra pateikia adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

KOKIOS YRA MANO TEISĖS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO?

Jeigu Arena šios Politikos tikslais tvarko Jūsų Asmens duomenis arba Jūs turite pagrindo manyti, kad Arena tvarko Jūsų asmens duomenis, tokiu atveju Jūs turite šias teises:

Teisę žinoti – žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą;
Teisę susipažinti – susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
Teisę ištaisyti – reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti savo neišsamius duomenis;
Teisę sunaikinti ir būti pamirštam – savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus;
Teisę apriboti – reikalauti, kad Arena apribotų Jūsų duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių;
Teisę perkelti – teisę į duomenų perkėlimą;
Teisę nesutikti – kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys ir bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis.

Siekdami įgyvendinti Jums priklausančias teises privalote užpildyti šią formą arba raštu kreiptis į Areną (žemiau pateiktais kontaktais) ir nurodyti reikalaujamas įgyvendinti teises, į kurias Arena įsipareigoja atsakyti šioje Politikoje nustatyta tvarka ir terminais.

KAIP SUSISIEKTI SU ARENA?

Siekdami įgyvendinti savo teises, pateikti prašymus, skundus ar reikalavus Jūs privalote susisiekti su Arena raštu šiais nurodytais būdais:

Arenos asmens duomenų pareigūno paštu: privatumas@zalgirioarena.lt;

Paštu:  adresu Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas.

Arena įsipareigoja į Jūsų gautus raštiškus prašymus, skundus, ar reikalavimus atsakyti raštu teisės aktų nustatyta tvarka, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo gavimo dienos. Išimtinais atvejais šis terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir turimų užklausų skaičių , apie tai Jus iš anksto informavus raštu.

Informuojame, kad jeigu Jūs nepateiksite savo kontaktinių duomenų, jie bus klaidingi ir/arba bus pakeisti Arena negalės su Jumis susisiekti ir atsakyti į Jūsų prašymą, užklausą, skundą.

Arenai nesuteikus Jūsų prašomos informacijos ar turint pagrįstą pretenziją dėl Asmens duomenų tvarkymo, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę Duomenų apsaugos inspekciją, pateikiant motyvuotą pretenziją nurodytais kontaktais:  A. Juozapavičius g. 6, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt.

Arena partners

Privacy policy
For more information on the processing of personal data, please contact mail adress: privatumas@zalgirioarena.lt
Cookie policy
© „Žalgirio“ arena, 2011-2020. All rights reserved
Solution: Gamadigi