I. BENDROSIOS NUOSTATOS.

 1. „Arena Pay“ – tai kortelė (toliau – Arenos kortelė), kurioje įdiegta RFID technologija, leidžianti atsiskaityti arenos barų kasose už gėrimus ir maistą. Arenos kortelė yra UAB „Kauno arena“ (juridinio asmens kodas 302505310, adresas Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas) nuosavybė.
 2. Audi klubo ir Žalgirio abonementų kortelės prilygsta Arenos kortelei, juose įdiegta RFID technologija, leidžianti atsiskaityti arenos barų kasose už gėrimus ir maistą. Minimos kortelės yra UAB „Kauno arena“ nuosavybė.
 3. Arenos kortelės naudojimosi Taisyklės (toliau – Taisyklės) yra taikomos visiems klientams, kurie yra įsigiję elektroninę Arenos kortelę ir naudojasi jos teikiamomis paslaugomis, kurios skirtos atlikti mokėjimo operacijas į/iš Arenos kortelę.
 4. Klientas įsigydamas Arenos kortelę, patvirtina, kad susipažino ir sutinka su Arenos kortelės naudojimosi Taisyklėmis.

II. ARENOS KORTELĖS IŠDAVIMAS IR NAUDOJIMAS.

 1. Arenos kortelę renginių metu galima įsigyti „Žalgirio“ arenoje (toliau –Arenoje) iš foje darbuotojų ir terminalų, esančių Arenos I,III aukštuose. Ne renginių metu Arenos kortelę galima įsigyti „Žalgirio“ arenos kasoje esančiame terminale. Arenos kortele galima naudotis „Žalgirio“ arenos patalpose prieš, po ir per renginius, atsiskaitant tik už gėrimus ir maistą „Žalgirio“ arenos barų kasose (Karaliaus Mindaugo pr. 50, LT-44334 Kaunas).
 2. Arenos kortelės naudojimosi Taisyklės įsigalioja nuo 2016 m. kovo mėn. 25 d.
 3. Arenos kortelės įsigijimas – nemokamas.
 4. Arenos kortelė yra neasmeninė kortelė, kuria naudotis turi teisę ją įsigijęs asmuo.
 5. Kliento, kuris neatliko jokių piniginių operacijų 1 (vienerius) metus, Arenos kortelė užblokuojama ir laikoma negaliojančia. Tokiu atveju Arenos kortelė nekeičiama ir joje esantis lėšų likutis į kitą Arenos kortelę nepervedamas. Užblokuotos Arenos kortelės lėšų likutis, atskaičius 10 p. nurodytą užblokavimo mokestį, pervedamos į kliento nurodytą banko sąskaitą tik pagal jo raštišką, UAB „Kauno arena“ pateiktą, prašymą kartu su savimi turint Arenos kortelę.
 6. Arenos kortelės užblokavimo mokestis yra 5 EUR. Jeigu lėšų likutis yra nepakankamas padengti užblokavimo mokesčiui, tokiu atveju Klientui nekyla pareiga kompensuoti likusios Arenos kortelės užblokavimo mokesčio sumos.
 7. Lėšų likutis nepasibaigus Arenos kortelės galiojimui pervedamos į kliento nurodytą banko sąskaitą tik pagal kliento raštišką, UAB „Kauno arena“ pateiktą, prašymą kartu su savimi turint Arenos kortelę.
 8. Įsigijęs Arenos kortelę Klientas „Žalgirio“ arenoje ja gali pradėti naudotis iš karto.
 9. Klientas įsigyja Arenos kortelę pasirinktinai su fiksuota suma – 10 EUR; 20 EUR; 30 EUR.
 10. Klientas „Žalgirio“ arenoje įrengtuose terminaluose, iš fojė darbuotojų taip pat gali išsiimti jo turimas lėšas, paliekant Arenos kortelėje ne mažiau 0,1 eur sumos.
 11. Vykdyti apmokėjimus su Arenos kortele klientas gali, jeigu Arenos kortelėje yra pakankamas lėšų likutis mokėjimui įvykdyti.
 12. Mokėjimų operacijos vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymu, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu ir šiomis Taisyklėmis.
 13. Arenos kortelės aktyvavimo mokestis – 0,40 EUR – nuskaičiuojamas Arenos kortelės pirmosios operacijos metu.
 14. Arenos kortelės depozitas – 0,60 EUR – nuskaičiuojamas Arenos kortelės pirmosios operacijos metu. Depozitas atiduodamas grąžinus Arenos Kortelę UAB „Kauno arena“.
 15. Arenos kortelės lėšas galima papildyti „Žalgirio“ arenos patalpose iš foje darbuotojų, terminalų ir internetu adresu: zalgirioarena.lt. Arenos kortelė papildoma fiksuota suma – 5 EUR; 10 EUR; 20 EUR. Kortelę internetu galima papildyti 1 EUR tikslumu.
 16. Arenos kortelės papildymo mokestis internetu priklauso nuo paslaugų teikėjo ir banko nustatytų komisinių dydžių.
 17. Kliento dienos limitas mokėjimo operacijoms negali viršyti 150 EUR.
 18. Jei Arenos kortelė yra užblokuota ir negaliojanti, metinis Arenos kortelės administravimo mokestis yra 3 EUR. Jeigu lėšų likutis yra nepakankamas padengti Arenos kortelės administravimo mokesčiui, tokiu atveju Klientui nekyla pareiga kompensuoti likusios Arenos kortelės administravimo mokesčio sumos.
 19. Arenos kortelės sąskaitos likutį galima pasitikrinti internetu adresu: zalgirioarena.lt įvedus Arenos kortelės numerį.

III. ARENOS KORTELĖS PAKEITIMAS IR LĖŠŲ PERKĖLIMAS.

 1. Jei Arenos kortelė yra sugadinta (sulaužyta, kortelės neįmanoma nuskaityti atsiskaitymo metu „Žalgirio“ arenoje, trūksta jos dalies ar kitaip pažeista), tokiu atveju Arenos kortelės savininkas privalo, kuo skubiau informuoti UAB „Kauno arenos“ atsakingą asmenį tel. nr. +370 37 354 401 bei susitarus atvykti į „Žalgirio“ areną atšaukti Arenos kortelės galiojimą ne vėliau kaip po 1(vienerių) metų nuo paskutinės Arenos kortelės naudojimo dienos. Su savimi būtina turėti Arenos kortelę.
 2. Atšaukus Arenos kortelės galiojimą, klientas gali kreiptis dėl naujos Arenos kortelės išdavimo. Naujos Arenos kortelės išdavimas kainuoja 1,5 EUR ir išduodant naują Arenos kortelę lėšų likutis perkeliamas į naująją Arenos kortelę. Tokia operacija neatliekama, jeigu nuo paskutinio Arenos kortelės naudojimo „Žalgirio“ arenoje praėjo daugiau negu 1 (vieneri) metai, neįmanoma identifikuoti Arenos kortelės numerio arba ji užblokuota.

IV. KLIENTO ĮSIPAREIGOJIMAI.

 1. Klientas yra atsakingas už tinkamą Arenos kortelės saugojimą ir prisiima visišką atsakomybę už Arenos kortelės naudojimą.
 2. Arenos kortelę naudoti ar įgyti, bet kokiu kitu neteisėtu būdu yra griežtai draudžiama. Asmenys, neteisėtai naudojantys Arenos kortelę gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
 3. Už Arenos kortelės pametimą, kitus veiksmus su Arenos kortele, atsakingu už pasekmes laikomas pats Klientas. UAB „Kauno arena“ nėra ir negali būti laikoma atsakinga už Kliento veiksmų pasekmes.
 4. Klientas privalo saugoti Arenos kortelę nuo aukštos temperatūros ir elektromagnetinio poveikio, mechaninių pažeidimų, laikyti saugiai, atskirai nuo mobiliojo telefono, raktų, žiebtuvėlių ir pan.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.

 1. UAB „Kauno arena“ neatsako už savo įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu tai sąlygojo nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure).
 2. UAB „Kauno arena“ turi teisę keisti ir (ar) papildyti Arenos kortelės įsigijimo ir naudojimosi Taisykles, jeigu toks Taisyklių pakeitimas iš esmės nepažeidžia Kliento teisių bei teisėtų interesų ir nekeičia esminių Taisyklių sąlygų. UAB „Kauno arena“ įsipareigoja ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų apie tai viešai paskelbti tinklalapyje zalgirioarena.lt ir „Žalgirio“ arenos patalpose ir informuoti Klientus asmeniškai. Viešai paskelbtas pranešimas laikomas tinkamu (raštišku) Kliento informavimu apie vienašališką Taisyklių pakeitimą. Laikoma, kad Klientas sutinka su šiais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos UAB „Kauno arena“ raštu nepraneša, jog su jais nesutinka ir negrąžina Arenos kortelės savininkui – UAB „Kauno arena“. Tokiu atveju UAB „Kauno arena“ esant raštiškam Kliento prašymui grąžina Arenos kortelėje esančius pinigus Klientui pervedant pinigus į Kliento nurodytą banko sąskaitą.

Daugiau informacijos teikiama www.zalgirioarena.lt.

Kilus papildomiems klausimams dėl Arenos kortelės, prašome kreiptis el. paštu. info@zalgirioarena.lt

Arenos partneriai

© „Žalgirio“ arena, 2011-2017. Visos teisės saugomos
Sprendimas: Gamadigi